Angovo azo havaozina
Vonona ny PEI
✅ Dingana lehibe miroso amin’ny fampiroboroboana ny sehatry ny angovo madio eto Madagasikara no, notanterahana androany 2 Jolay 2024 teto amin’ny Hôtel Carlton Anosy, nandritra ny atrikasa fanombohana ofisialy ny Drafitra hoenti-manazary ny angovo na « Plan Energétique Intégré » (PEI). #️⃣ Nampahafantarina sy nozaraina androany, ireo fitaovana sy vokatra azo tamin’ny alalan’ny teknolojia (analyses géospatiales).
➡️ Sehatra telo no voasahana : ny fampidirana herinaratra amin’ny ankapobeny, ny fomba fahandroana sakafo avy amin’ny angovo madio, ary ny momba ny fitehirizana amin’ny alalan’ny fampangatsiahana eo amin’ny lafiny ara-pahasalamana sy ny fambolena (chaine de froid médicale et agricole)
🔆 Tarigetra ny fahazoana angovo azo antoka, maoderina, madio sy maharitra ary amin’ny vidiny takatry ny besinimaro, araka ny ODD7. Mifandray ihany koa amin’ny Velirano faha-2 « angovo ho an’ny daholobe ».
✳️ Ho fanatratrarana ny tanjona amin’ny fampitomboana ho avo roa heny ny tahan’ny famokarana herinaratra sy ny tahan’ny vahoaka misitraka izany hatramin’ny taona 2030, dia natsangana ny PEI, izay hiarahan’ny Fanjakana Malagasy sy ny SEforALL manatanteraka ary eo ambany fitarihan’ny Ministeran’ny Angovo sy ny Akoranafo (MEH).
❇️ Ny PEI dia hanamora ny fanentanana ireo mpamatsy vola sy maniry hisehatra ao anaty tontolon’ny angovo azo havaozina eto Madagasikara. Azon’ny daholobe jerena amin’ny tranokalam-pifandraisana avokoa ireo mahaliana azy.
*️⃣ Nivoitra nandritra ny atrikasa ny fampahafantarana ireo tetikasa samihafa efa mandeha , toy ny fananganana tobim-pamokarana herinaratra madinika mandeha amin’ny masoandro (mini-réseaux solaires) izay vatsian’ny « Universal Energy Facility » (UEF) vola, ny fifanakalozana momba ny tetikasa fampisitrahana herinaratra ny sekoly sy ny toeram-pitsaboana any amin’ny tontolo ambanivohitra.
◾️Nandray anjara nandritra ny fifanakalozana niarahana tamin’ireo Delegasiona avy amin’ny SEforALL sy ireo mpiara-miombon’antoka ara-bola sy ara-teknika (PTF) , ireo mpisehatra ao anaty tontolon’ny angovo azo havaozina, ary ny avy amin’ireo sehatra miankina sy tsy miankina.
🔘 Ho an’ny Ministeran’ny Angovo sy ny Akoranafo, dia nisolo tena an’Atoa Minisitra nandritra ny atrikasa ny Sekretera Jeneraly, Atoa ANDRIANTSOA Thierry.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *