Volavolan-dalàna mifehy ny Tetikasa Angovo sy ny Tetikasa Ranomafana
Lany teny anivon’ny Antenimierampirenena
✅ Volavolan-dalàna mifehy tetikasa goavana roa (2) eo amin’ny sehatry ny angovo no nolaniana nandritra ny fivoriambe azon’ny besinimaro natrehana androany 28 Jona 2024 teny amin’ny Lapan’ny Antenimierampirenena Tsimbazaza. Ny voalohany dia ny volavolan-dalàna laharana faha-004/2024 tamin’ny 7 Febroary 2024 mifehy ny Tetikasa Angovo, izay miompana amin’ny fampidirana herinaratra amin’ny tontolo ambanivohitra amin’ny Faritra Androy, Anosy, Melaky, Menabe. Manampy ireo ny Distrikan’i Betioky, Ampanihy ary Toliara II. Ny faharoa kosa dia ny volavolan-dalàna laharana faha-003/2024 mifehy ny Tetikasa Ranomafana, izay miompana amin’ny fananganana tobim-pamokarana herinaratra mandeha amin’ny rano (centrale hydroélectrique). Tanjona amin’ireo Tetikasa roa ireo ny hampitombo ny tahan’ny fisitrahana herinaratra amin’ny alalan’ny angovo madio, maharitra sy amin’ny vidiny takatry ny besinimaro, ary ny fampandrosoana ara-toekarena.
💡Tetikasa Angovo
➡️ Hiompana amin’ny fampidirana herinaratra amin’ny tontolo ambanivohitra amina toerana miisa 130 ao anaty Faritra 4 (Androy, Anosy, Melaky, Menabe), miampy ny ao Betioky, Ampanihy ary Toliara II. Miisa 40.126 ireo tokantrano hisitraka herinaratra (olona miisa 200.613), amin’ny alalan’ny fananganana tobim-pamokarana herinaratra madinika mandeha amin’ny masoandro (mini-réseaux solaires) miisa 112. Mpandraharaha miisa 200 ka ny 30% dia vehivavy, ary sekoly sy toeram-pitsaboana miisa 400 no hisitraka herinaratra vokatry ny Tetikasa. Io tetikasa io dia hahafahana mitsitsy solika mavesatra (HFO) 78 tapitrisa litatra isan-taona, izany hoe 352 miliara Ariary isan-taona.
❇️ Mitotaly 49,8 tapitrisa euro ny tetibola hampiasaina amin’ny Tetikasa, ka ny 22 tapitrisa euros dia fampindramam-bola avy amin’ny AFD, ary 11,2 tapitrisa euros dia fanampiana avy amin’ny Vondrona Eoropeana. 16,6 tapitrisa euros kosa ny fampiasam-bola tsy miankina. Mpanatanteraka ny Tetikasa ny Ministeran’ny Angovo sy ny Akoranafo miaraka amin’ny ADER.
💦Tetikasa Ranomafana
➡️ Hiompana amin’ny fanajariana sy fananganana tobim-pamokarana herinaratra mandeha amin’ny rano (centrale hydroélectrique) amin’ny reniranon’Ikopa, izay hanana tanjaka 64 MW ary hamokatra 311 GWh isan-taona ho an’ny Tambazotra Iraisan’Antananarivo (RIA). Kaominina 4 (Ambohimasina, Mahitsy, Antotohazo, Marotampona), sy Distrika 2 (Ambohidratrimo sy Arivonimamo) ary Faritra 2 (Analamanga sy Itasy) no voasahana amin’ny fananganana ny fotodrafitrasa, izay fiaraha-miasan’ny Fanjakana Malagasy amin’ny Orinasa SINOHYDRO.
❇️ Mitentina 239 tapitrisa dolara mahery ny fampiasam-bola hanatanterahana ny Tetikasa, izay findramam-bola amin’ny « Exim Bank » any Sina. Ny orinasa JIRAMA no hiandraikitra ny fotodrafitrasa vantany vao vita io. Tombanana ho amin’ny taona 2028 ny famokarana herinaratra voalohany.
⭐ Nitarika ny Delegasiona avy amin’ny Ministeran’ny Angovo sy ny Akoranafo androany teny Tsimbazaza, ny Sekretera Jeneraly, Atoa ANDRIANTSOA Thierry. Marihina moa fa amin’ny Alatsinainy 1 Jolay izao, no hatolotra ho laniana mandritra ny fivoriambe azon’ny besinimaro hatrehana, eny anivon’ny Lapan’ny Antenimierandoholona ireo volavolan-dalàna roa ireo.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *