Tobim-pamokarana herinaratra avy amin’ny masoandro :
➡️ Vita afaka enim-bolana ny ao Mahasolo
⭐ Fotodrafitrasa famokarana herinaratra azo avy amin’ny herin’ny masoandro sy rian-drano mitambatra no atsangana amin’ny alalan’ny Tetikasa « Jiro Taratra » any amin’ny Faritra Bongolava. Tanàna miisa 64 no hisitraka mivantana ny tetikasa, raha mbola misy 18 hafa no hahazo izany. Natomboka ny 01 Jona 2023 ny asa fananganana ny tobim-pamokarana herinatra avy amin’ny masoandro ao amin’ny Kaominina Ambanivohitra (CR) Mahasolo, ary vitaina ao anaty enina (06) volana ny asa. Hanana tanjaka 148,5 KWc ny tobim-pamokarana ary « batterie de stockage » 171,6 KWh.
💡Ny fotodrafitrasa rehetra hatsangana anaty Tetikasa « Jiro Taratra » dia iarahan’ny orinasa Malagasy sy Alemana manatanteraka, dia ny AFRICA GREENTEC sy ny CASIELEC. Mamatsy vola ny Banky Iraisam-pirenena. Nivoitra nandritra ny lahateny nifandimbiasana tao Mahasolo omaly, fa santionany ihany amin’ireo ezaka fampandrosoana ny Firenena izay tarihin’ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara Atoa Andry RAJOELINA, sy ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta Atoa Christian NTSAY.
▶️ Nitarika ny fametrahana ny vatofototra amin’ny fanombohan’ny asa, ny Minisitry ny Angovo sy Akoranafo (MEH), Atoa Solo ANDRIAMANAMPISOA, notronin’ireo olom-boafidy sy olom-boatendry isan-tokony ao amin’ny Faritra Bongolava. Anisany, Atoa Governoran’ny Faritra Bongolava, ireo Solombavambahoaka voafidy ao amin’ny Distrikan’i Tsiroanomandidy, Atoa « Préfet », ireo Benn’ny Tanàna notarihin’Atoa Ben’ny Tanànan’ny CR Mahasolo.
#️⃣ Araka ny nambaran’Atoa MEH, ny tetikasa izay atsangana toy izao dia dingana iray entina hanehoana amin’ny vahoaka Malagasy fa tongotra mby an-dakana ny famokarana herinaratra amin’ny alalan’ny angovo azo havaozina. Tanjona ny amaliana ny hetahetam-bahoaka araka izay efa nampanantenaina. Anisan’izany ny fitsinjovana manokana ny lafiny ara-tsosialy sy ny fandriam-pahalemana, amin’ny alalan’ny fanomezana jiro amin’ny sandany zakan’ny fahefa-mividin’ny Malagasy ka ahafahan’ny mponina mivelatra amin’ny famokarana ara-tsosialy ary mahafantatra ny tontolo manodidina.
➡️ « Ny fampiroboroboana ny toekarena Malagasy, dia miainga avy amin’ny fananana angovo mora vidy sy tsara kalitao ka hahatonga ny isan-tokantrano hamokatra. Hiteraka asa maro, mivantana na ankolaka ny fisian’ny angovo. Hatao laharam-pahamehana ny fitrandrahana angovo azo havaozina isaky ny Faritra mba samy hanana ny anjarany avokoa ny Malagasy isan-tokantrano » hoy ihany ny Minisitra Atoa Solo ANDRIAMANAMPISOA.
▶️ Tsiahivina fa nanao ezaka manokana ny Ministera misahana ny Angovo amin’ny fametrahana didy aman-dalàna (ohatra ny CODELEC) eo amin’ny sehatry ny angovo mba hanamorana ny fidiran’ny mpiara-miombon’antoka samihafa hirotsaka sy hanatevin-daharana ireo efa amperin’asa hitondra ny anjara birikiny amin’ny fampandrosoana ny Firenena. Heverina fa hitondra vahaolana ho an’ny Kaominina rehetra manerana an’i Madagasikara izany amin’ny fampivoarana ny fampandrosoana maharitra eny ambanivohitra.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *