Vehivavy 4 voafidy hiofana amin’ny Tetikasa « Barefoot College »
➡️ Tontosa ny 13 hatramin’ny 15 Febroary 2024 teto Ankovana, Kaominina Ambanivohitra Beramanja, Distrika Ambilobe, Faritra Diana ny fifidianana ireo vehivavy 4 hiofana amin’ny Tetikasa « Barefoot College » sy ny komity handrafitra azy. Aorian’ny fiofanana harahany mandritra ny 4 volana ao Tsiafajavona Ambatolampy, dia “ Femmes Ingénieures Solaires “ no ho fiantso azy ireto.
⭐ Nanatrika izany ny Tale Iraisam-paritry ny Angovo sy Akoranafo (DIEH) Antsiranana Atoa FITSARANA Hyacint Hubert, ny solontenan’ny ADER eto Diana, ny Lefitry ny Lehiben’ny Distrikan’ Ambilobe, ny Ben’ny Tanàna lefitra Kaominina Ambanivohitra Beramanja, ny solontenan’ny Fitaleavam-paritry ny mponina, ny WWF, ary ny Filohan’ny Fokontany Ankovana .
✅ Tsiahivina fa fiaraha-miasan’ny Ministeran’ny Angovo sy Akoranafo (MEH) amin’ny Fanjakana Indiana ny Tetikasa « Barefoot College », izay niforona voalohany tany Inde. Tetikasa miompana amin’ny fampianarana vehivahy any amin’ny faritra ambanivohitra lavitra herinaratra, ny momba ny fananganana sy ny fanambarana ireo fitaovana mamokatra herinaratra azo avy amin’ny herin’ny masoandro.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *