Tetikasa 105 MW
Hisitraka ihany koa Toamasina
❇️ Nandritra ny fandraisana tamin’ny fomba ofisialy ireo takela-masoandro (panneaux solaires) tao amin’ny seranan-tsambon’ny Toamasina androany 18 Avrily 2024 , dia nijery ireo milina (blocs moteurs) mitoby ao an-toerana ihany koa ny delegasiona notarihin’ny Filohan’ny Repoblikan’ny Madagasikara Andry RAJOELINA .
🔶 Nanambara Andriamatoa Filoha, fa mitady vahaolana lalandava ho an’ny vahoaka ny Fitondram-panjakana, mba hampitomboana ny famokarana herinaratra. Izany indrindra no nanafarana ireto fitaovana ireto, izay hanampy ny tanjaka amin’ny famatsiana herinaratra ho an’ny Tambazotra Iraisan’Antananarivo sy ny Tambazotra Iraisan’i Toamasina.
▶️  »Blocs moteurs » miisa 5 izay hanana tanjaka 75 MW no hanampy ny famokarana herinaratra ao Ambohimanambola Antananarivo, ary  »blocs moteurs » miisa 2 izay hanana tanjaka 30 MW no natokana ho fanampiana ny famatsiana herinaratra eto Toamasina.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *