Angovo azo havaozina
Teraka ny MAREA
✅️ Tontosa ny 13 Jona 2024 tao amin’ny « BIRDY » Galaxy Andraharo ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ny fikambanana hivondronan’ireo mpisehatra matihanina amin’ny famokarana angovo azo havaozina na « Madagascar Renewable Energy Association » (MAREA). Nanome voninahitra izany ny Minisitry ny Angovo sy ny Akoranafo(MEH) Atoa JEAN-BAPTISTE Olivier.
➡️ Izao dia mariky ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasan’ny Fanjakana sy ny sehatra tsy miankina (3P). Tanjona iraisana ny fanatanterahana ny Velirano faha-2 « Angovo ho an’ny daholobe » izay mifandraika amin’ny ODD 7 izay miompana amin’ny fampiroboroboana ny angovo maharitra sy madio amin’ny vidiny takatry ny rehetra.
▶️ Mandrafitra ny fikambanana MAREA, hatreto, ny orinasa CGHV, ANKA , First Energy, NEA, Sunfarming, Tozzi Green, Welight, izay tarihin’ny Filohany Atoa Remy HUBER .
✳️ Nambaran’ny MEH Atoa JEAN-BAPTISTE Olivier , fa himasoana ny fampitomboana ho avo roa heny ny tahan’ny famokarana sy fisitrahana herinaratra eto Madagasikara, ho tonga hatrany amin’ny 800 MW, ka ny 70 % amin’izany dia avy amin’ny angovo azo havaozina. Nanome toky Atoa MEH fa vonona hatrany ny Fitondram-panjakana Malagasy amin’ny fanomezana vahana ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka sy ny sehatra tsy miankina, hanatrarana ny tanjona, ho an’ny tombontsoan’ny Firenena sy ireo taranaka.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *