PRIRTEM I
Atrikasa momba ny fitandrovana ny tontolo iainana
✅ Notanterahina androany 9 Jolay 2024 teto amin’ny Amphithéâtre Ampandrianomby ny atrikasa handinihana ny drafitra hanatanterahana ireo lamin’asa ho fitandrovana ny tontolo iainana na ny « Plan d’Action pour la Biodiversité » (PAB) izay voakasiky ny tetikasa PRIRTEM I .
❇️ Nivoitra nandritra izany ny fitondram-panazavana avy amin’ny manampahaizana eo anivon’ny « Cabinet d’Etudes Environnementales d’Expertise Industrielle » (CEExI) mahakasika ny fanatanterahana ny PAB. Naharitra ora roa ny adihevitra, sy ireo fanamarihana ho fandrafetana ny antontan-taratasy farany. Mpanohana ny Banky Eoropeanina misahana ny Famatsiam-bola na « Banque Européenne des investissements » (BEI) sy ny Banky Afrikanina ho an’ny Fampandrosoana na « Banque Africaine pour le Développement » (BAD).
✳️ Nandray anjara mavitrika androany, ny Delegasiona avy amin’ny Ministeran’ny Angovo sy ny Akoranafo (MEH) notarihin’ny Sekretera Jeneraly, Atoa ANDRIANTSOA Thierry, ny avy amin’ny Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy (MEDD), ny avy amin’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola (MEF), ny avy amin’ny Ministeran’ny Fitsinjaram-pahefana sy ny Fanajariana ny Tany (MDAT), ny avy amin’ny JIRAMA ary ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Tetikasa PRIRTEM, notarihin’ny Mpandrindra, Atoa RAHARISON Mirana Rivo.
▶️ Taorian’ny fanangonan-kevitra avy amin’ireo mpisehatra rehetra dia tapaka fa ho tanterahina amin’ny fotoana manaraka ny fankatoavana ofisialy ny PAB.
◾Tsiahivina fa ny tetikasa PRIRTEM I dia hiompana amin’ny fanaovana ny tambazotra mitondra herinaratra mampitohy an’Antananarivo sy Toamasina, hanana tanjaka 220 kV ary mirefy 267 km.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *