PRIRTEM 1 :
▶️ Manamafy ny fanohanany ny BEI
▶️ Vonona ny hanampy ny ezaky ny Fitondram-panjakana Malagasy amin’ny sehatry ny angovo ny « Banque Européenne d’Investissement » (BEI). Nohamafisin-dry zareo mpiara-miombon’antoka ny fahatokisany nandritra ny dinikasa natao ny 17 Jolay 2023 teto Ampandrianomby. Nitarika ny delegasiona ny Masoivohon’ny Vondrona Eoropeana, Rtoa Isabelle DELATTRE BURGER sy ny Filoha lefitry ny BEI, Atoa Ambroise FAYOLLE.
▶️Tetikasa maro no voaresaka nandritra ny fihaonan’izy ireo tamin’ny Minisitry ny Angovo sy Akoran’afo Atoa Solo ANDRIAMANAMPISOA. Ohatra ny PRIRTEM 1, PRIRTEM 2, Volobe, Sahofika, ary ny fampidirana herinaratra amin’ny tontolo ambanivohitra. Ho an’ny PRIRTEM 1, dia tapaka fa ho tontosaina amin’ny volana Septambra izao ny fiantsoana fandefasana tolobidy (appel d’offre sur la construction de la ligne côtière Antsampanana-Toamasina).
▶️Tsiahivina fa ny tetikasa PRIRTEM 1 dia hiompana amin’ny fitaterana herinaratra mahery vaika, hampitohy an’Antananarivo sy Toamasina. Hanomboka tsy ho ela ny asa fampitohizana an’Antsampanana makaty Antananarivo.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *