PRIRTEM 1
➡️ Ho raisin’ny Fanjakana Malagasy an-tanana ny haba sy ny hetra ary ny tataon-ketra ao anatin’ny fifanarahana findramam-bola « EDCFnLoan Agrement N° MDG-3 » amin’ny EXIM Bank any Corée, ho fanatanterahana ny Tetikasa PRIRTEM 1 (Projet de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport d’Energie électrique à Madagascar).
✅ Fanapahan-kevitra noraisina ho an’ny sehatry ny Angovo io, nandritra ny Filan-kevitry ny Minisitra natao teny amin’ny Lapam-panjakana eny Mahazoarivo ny 4 Oktobra 2023.
▶️ Tsiahivina fa ny PRIRTEM 1 dia tetikasan’ny Fitondram-panjakana Malagasy entina hanamafisana sy hanatsarana ny tambazotra mitondra herinaratra mahery vaika, hampitohy an’Antananarivo sy Toamasina izay mirefy 270 km ary hanana tanjaka 22O KV. Tanjona ihany koa ny hamatsy herinaratra an’ireo toerana rehetra lalovany sy ny manodidina.
📸 Sary tahiry

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *