Angovo azo havaozina
💦 Notokanana ny tobim-pamokarana avy amin’ny rano eto Behenjy
✅️ Porofo hita maso amin’ny firosoana amin’ny fampiroboroboana ny angovo maharitra sy madio eto Madagasikara, ny fitokanana ny tobim-pamokarana herinaratra avy amin’ny rano teto amin’ny orinasa Hydromado, Fokontany Amboasary, Kaominina Ambanivohitra Behenjy, Distrika Ambatolampy , Faritra Vakinankaratra , androany 2 Mey 2024.
❇️ Manana tanjaka 1,4 MW sy mamokatra 900.000 KWh isam-bolana ity fotodrafitrasa ity, ary mamatsy herinaratra ho an’ny Fokontany Amboasary sy Morarano, ho an’ireo sekoly sy CSB manodidina, ary ny tambazotra iraisan’Antananarivo(RIA) .
🟧 Imasoana ny fialana tsikelikely amin’ny famokarana herinaratra avy amin’ny solika izay andaniana 1.200 Miliara Ariary isan-taona, fa indrindra ho fitsinjovana ny tontolo iainana.
Mitohy ihany koa ny fampisitrahana ny tetikasa « Branchement Mora » sy ny « Kits Solaires » ho an’ny Fokontany Amboasary. Ho tolorana « Kits » maimaim-poana ny isan-tokantrano, izay lavitry ny andrin-jiro, araka ny nambaran’ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara Atoa Andry RAJOELINA.
▶️ Nohamafisin’ny Minisitry ny Angovo sy ny Akoranafo, Atoa JEAN-BAPTISTE Olivier fa ny fiaraha-miasa eo amin’ny Fanjakana sy ny sehatra tsy miankina, dia laharam-pahamehana ho fampandrosoana ny sehatry ny angovo eto Madagasikara, indrindra ny sehatry ny angovo azo havaozina.
◾️Tonga nanotrona ny fitokanana ity tobim-pamokarana herinaratra avy amin’ny rano ity, ny Ministry ny Rano sy Fanadiovana ary Fidiovana , ny Governoran’ny Faritra Vakinankaratra, ny Lehiben’ny Prefektiora an’Antsirabe, ny solontenan’ireo Masoivoho vahiny, ary ny vahoaka eo amin’ny faritra manodidina.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *