Read more about основні поняття в Scrum here.

Як проєктний координатор та скрам мастер, я брала участь у реалізації кількох проєктів в рамках проєктного навчання в EPAM University. На прикладі одного із них, а саме проєкту «Дітям від дітей», я відповім на ряд найпопулярніших питань від команд розробників, які вперше стикались зі Scrum на реальному проєкті. Методології, хоч і створені на одній основі, досить різні. Scrum більш структурований та має чіткі терміни виконання задач.

По-друге, Scrum — це не якась програма та не методичка, хоча ПЗ для управління проектами на основі скрам та відповідної літератури більш ніж достатньо. Це принцип, концепція-каркас та рекомендації, як менеджеру підвищити керованість, передбачуваність та ефективність роботи. Scrum — одна з найпопулярніших гнучких методологій розробки програмного забезпечення з сімейства Agile. Легка й доступна у використанні, але складна в засвоєнні, якщо вірити офіційному опису. На практиці вся складність зводиться до того, щоб навчити розробників та інших фахівців дотримуватися цієї методології в роботі. Конфлікти мають місце бути, але інтерв’юер хоче побачити вашу здатність до ефективного лідерства.

Зустріч проводить зазвичай менеджер проекту, скрам майстер або тім лід. Після планування відбувається мітинг, на якому оцінюються задачі, він називається рефайнемент або реф (refinement). Після завершення спринта проводиться зустріч з замовником (demo, демо зустріч),  на якій показують результати роботи команди за спринт.

Головним принципом є командна робота та фокус на меті кожної ітерації. Також методологія відрізняється нестандартним підходом до розподілу обов’язків у команді. Спочатку метод використовувався лише для сфери IT-розробок. Згодом його почали успішно застосовувати у всіх категоріях бізнесу. Фактично, Agile методологія — це комплекс засобів для керування проєктом.

Ні, перед Скрам майстром не стоїть таких задач, як перед проєктним менеджером. Основна відповідальність скрам майстра – це ефективність команди. Це може означати як навчання команди основам Scrum, так і допомогу команді з усуненням перешкод в її роботі. Ми надаємо українським підприємцям систематизовані знання і практичні навички для масштабування бізнесу, збільшення його прибутку та підвищення основних якісних показників. Обидві методології зосереджені не на випуску проєкту, а на його вдосконаленні.

Їх книга присвячена головним чином коротким ретроспективним сесій, які проводяться за підсумками ітерації тривалістю від однієї до чотирьох тижнів. Bucket system — це система оцінювання, яка базується на « складності » задачі. Задачі розподіляються на кілька « категорій » або « кошиків », в залежності від їх складності. Наприклад, « кошик 1 » може містити найпростіші задачі, а « кошик 5 » — найскладніші. Man days — це система оцінювання, яка базується на часі, необхідному для виконання задачі.

Методології розробки Scrum

Артефакти — це набір документів, котрий необхідно регулярно передивлятися кожному члену команди. Кількість таких артефактів встановлюється індивідуально, під задачі проєкту. Методологія SCRUM каже, що завдання потрібно робити не потоком, а ітераціями. Тобто відбирати якусь кількість завдань, які в фіналі створять якийсь інкремент – доповнення функціоналу до вашого продукту. Це відмінна методологія для ІТ сфери – замовник бачить, що у вас постійне нарощування функціоналу, він стабільний і постійно працює.

Це всього лише припущення, ефективно пояснює величезну кількість природних феноменів. Довести універсальну застосовність цього припущення неможливо, скільки б конкретних прикладів його справедливості ви не наводили. Зате спростувати це припущення можна одним-єдиним фактом, який воно виявилося б не в змозі пояснити. Але навіть таке спростування не позбавляє припущення справедливості. Воно свідчить про необхідність іншого, більш загального предположенія.Іменно так закон збереження енергії був заміщений більш загальним ейнштейнівської постулатом збереження енергії і маси. Ейнштейнівської закон – не істина в такій же мірі, як і його попередник.

Методології розробки Scrum

Таким чином ви не втратите занадто багато часу, якщо ринок різко зміниться. Людьми керувати складно, їх неможливо загнати в одну модель і змусити функціонувати однаково. У кожного члена команди є своє уявлення, в який час краще працювати, в колективі є відносини один з одним, що також впливає на ефективність роботи. PM повинен враховувати цей аспект, а ось жодна методологія вам цього не врахує. І хоча обидва методи передбачають поступовий підхід до реалізації продукту, вони також мають свої відмінності. Scrum — це конкретна інструкція для тих, кому потрібно отримати результати якомога швидше.

Скрам-бан використовується для управління проектами, які мають невеликий обсяг роботи, або для проектів, де прогрес необхідно контролювати на щоденній основі. Від канбану скрам-бан взяв те, що робота здійснюється за допомогою канбан-дошки, а від скраму – використання ітераційного підходу. FDD — це метод систематичної розробки, орієнтований на замовника. Він використовується для великих та довгострокових проєктів. Список завдань розробника – це список «фічів», які потрібно додати в продукт.

Скрам мастер — слідкує щоб слідували усім принципам скраму. Agile Manifesto — це документ, який описує основні цінності і принципи гнучкої розробки. Потрібно сказати, що Waterfall – це скоріше традиційна модель розробки ПЗ.

Ми розглянули основні види розробки програмного забезпечення. Agile підходить для гнучких проєктів із частими змінами вимог, Waterfall підходить для проєктів із жорсткими вимогами та стабільними умовами. FDD фокусується на конкретних функціональних можливостях, тоді як Lean прагне до поліпшення ефективності та мінімізації втрат. Методологія спрямовує всіх учасників реалізації проєкту до активної взаємодії та взаємозамінності.

Поставлені цілі та досягнення візуалізуються, що дозволяє підвищити мотивацію команди. Scrumboard — це інтерактивні дошки, де відображаються всі події в реальному часі. Таким чином візуалізуються задачі, що мають бути вирішені протягом одного спринту, та хід їх виконання.

Ітеративна модель підходить для складних і динамічних проєктів, де вимоги до ПЗ не можуть бути повністю визначені на початку розробки, або де потрібно забезпечити особливо високу якість. Поміж іншим ця модель дозволяє доволі швидко адаптуватися до змін у ринку або технологіях. Scrum – це фреймворк, який втілює принципи Agile у практичну методологію розробки. Scrum має на увазі поділ процесу розробки на невеликі ітерації, які називаються спринтами. Кожен спринт зазвичай триває від однієї до чотирьох тижнів і включає всі етапи розробки, від планування до тестування і випуску.

Методології розробки Scrum

Scrumban добре підходить для команд, яким потрібна гнучкість, але й певна структура. Scrum Майстер виступає в якості фасилітатора Scrum команди. Стежить за тим, щоб в команді діяли правила scrum і проводили зустрічі за scrum -ом, Відповідальний за управління спринтом. А також концентрується на рентабельності інвестицій (ROI).

Замовник вказує пріоритет по кожній задачі, і команда буде реалізовувати їх згідно до цього пріоритету. Увесь список задач називається продуктовий беклог (product backlog), список задач на певний спринт – це беклог спринта (sprint backlog). Існує три обов’язкові/основні артефакти у скрамі — беклог продукту, беклог спринту й інкремент. Вони необхідні, щоб постачати програмне забезпечення, яке буде цінним для ваших замовників. Є й необов’язкові артефакти, які, втім, можуть полегшити життя вашої команди (наприклад, берн-даун чати). Обидві методології працюють на основі принципів Agile та можуть використовуватися як окремо, так і доповнювати одна одну в проєктах.

З мотивацією ви можете працювати над виявленням серйозних факторів, які можуть вплинути на ваші послуги. Простота Оскільки сам етап комунікації починається з простого і прозорого підходу, простота гарантується на всіх інших етапах. Більш того, в цьому контексті простота відноситься до реалізації підходу, за якого ви скорочуєте все неважливе і включаєте тільки необхідну інформацію. Ця книга буде корисна не тільки лідерам Agile-команд, а й усім керівникам, які прагнуть до того, щоб члени їх команд спільно роздумували, робили висновки і працювали. Також видання стане корисним інструментом для тренерів і консультантів, які працюють з проектними командами. Автори доступно описують структуру ретроспективної сесії, процес її планування, розробки та проведення, а також діляться докладними сценаріями, покрокові інструкції та історіями з реальних ретроспектив.

Вибір правильної методології розробки програмного забезпечення має вирішальне значення для успіху будь-якого проекту з розробки програмного забезпечення. Кожна методологія має свій власний унікальний набір переваг та недоліків. При виборі методології важливо враховувати різні фактори, такі як розмір проекту, складність і рівень невизначеності.

Scrum (скрам) – це найбільш популярна Agile-методологія, яка використовує короткі цикли розробки (спринти) для створення та доставки функцій. Традиційні методології, такі як водоспадна, V-подібна, спіральна тощо, передбачають послідовне виконання етапів проєкту, ретельне дотримання плану, детальну документацію тощо. Гнучкі методології, такі як Agile, передбачають ітеративну розробку ПЗ, гнучкість плану, мінімальну документацію і можливу зміну вимог.

Необхідність обирати методологію розробки програмного забезпечення обґрунтована націленістю на результат. В іншому випадку можна почати створювати продукт й ніколи його не закінчити, оскільки не буде чіткого плану дій. Але навіть такий метод можна охарактеризувати в методології, хоча вона буде менш ефективною.

Серед найактуальніших моделей розробки — каскадна та ітеративна. Важливо пам’ятати, що проєкт на основі Agile завжди виконується в терміни та на чіткий бюджет і менеджер контролює кожну ітерацію. Такі зустрічі потрібні для того, щоб активізувати команду і змусити її сфокусуватися на робочому плані. Члени команди повинні вміти приймати зміни і розуміти ризики, пов’язані зі зміною вимог, особливо в кінці спринту. Рекомендований розмір команди в Scrum – 7 плюс або мінус 2 (тобто від 5 до 9 членів команди).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *