JME 2023 :
💡« Angovo madio sy maharitra ho an’ny rehetra »
🟢Tontosa teto Nosy Be androany 20 Oktobra 2023 ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny angovo (JME). Lohahevitra ho an’i Madagasikara amin’ity taona ity ny : « angovo madio sy maharitra ho an’ny rehetra ». Anisan’ny tanjona ny fanenana ny vidin’ny angovo ho an’ny isan-tokantrano. Izany no ho tontosa dia vokatry ny fidirantsika lalina kokoa amin’ny famokarana angovo azo avaozina. Hita manerana izao tontolo izao fa miakatra hatrany ny vidin’ny solika. Ny angovo azo avaozina dia ananantsika be dia be eto Madagasikara : ny masoandro, ny rano, ny rivotra. Eto Nosy Be manokana dia misy ny tobim-pamokarana herinaratra avy amin’ny masoandro manana tanjaka 1 MWc, izay manatsara ny toe-bolan’ny orinasa JIRAMA ary manena ny vola lany amin’ny fividianana solika.
⭐Nisolo tena ny Minisitry ny Angovo sy Akoranafo (MEH) ny Sekretera Jeneraly Atoa Thierry ANDRIANTSOA. Nisy ny fivorian-kasa niompana tamin’ny fandrindrana ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka (PTF) izay mahenika an’i Madagasikara ireo tetikasa iarahana amin’izy ireo. Izany dia tafiditra ao anaty fampiroboroboana ny fiaraha-miasa eo amin’ny Fanjakana sy ny sehatra tsy miankina (3P). Ampifandraisana ihany koa an’ireo PTF amin’ny sehatrasa ataony. Ny MEH no mampihaona sy mitarika ny fifampiresahana eo amin’izy ireo, momba ny famatsiam-bola ataony, mba ho tetikasa mitsinjo ny tombontsoan’ny vahoaka Malagasy no hilofosana.
✅Tobim-pamokarana herinaratra miisa 83
✳️« Antenantenany sy fohy ezaka dia tobim-pamokarana herinaratra avy amin’ny masoandro miisa 32 no hatsangana manerana ny Nosy amin’ny alalan’ny tetikasa DECIM izay iarahana amin’ny Banky Iraisam-pirenena. Tanjon’ny Fanjakana Malagasy ny hamatsy herinaratra ho an’ olona miisa 3 tapitrisa , tsy amin’ny alalan’ny JIRAMA ihany fa hisy koa ireo hisitraka kits solaires. Tobim-pamokarana herinaratra avy amin’ny angovo azo avaozina miisa 83 no atsangana manerana ny Nosy ato anatin’ny 5 taona ho avy. Ny Fanjakana Malagasy indray dia manatontosa ny fananganana ireo tobim-pamokarana herinaratra avy amin’ny masoandro fantatry ny maro amin’ny hoe Tetikasa 50 MW amin’ny taona hiditra io » hoy ny fanazavan’Atoa Sekretera Jeneralin’ny MEH.
➡️Ho an’ny lavitrezaka indray dia misy ny fananganana tobim-pamokarana herinaratra avy amin’ny toho-drano : anisany Volobe, Ranomafana, Sahofika izay hitondra herinaratra amin’ny alalan’ny tetikasa PRIRTEM 1 sy PRIRTEM 2 ka hampitohy sy hamatsy herinaratra miainga avy any Toamasina hatrany Antsirabe sy Fianarantsoa
▶️Fiahiana ny tontolo iainana
⏹️Tanaty lahadinika androany koa ny tetikasa « cuisson propre » . Tanjona ny hialan’ny tokantrano amin’ny fampiasana arina fandrehitra izay mandripaka ny ala eto Madagasikara . Ny « cuisson propre » dia mampiasa angovo avy amin’ny akora biolojika toy ny fako, ny avy amin’ny « éthanol » ary ny avy amin’ny herinaratra amin’ny vidiny mora kokoa.
🔆Anisany nanatrika ny fivorian-kasa niarahana tamin’ireo PTF androany, ny solontenan’ny Banky Iraisam-pirenena, ny avy amin’ny « Fonds conjoint des Nations Unies » (SDG Fund), ny avy amin’ny SE for All, ny avy amin’ny GIZ, ary ny avy amin’ny Vondrona Afrikana.
✅Ankoatra izay dia nisy ny fanentanana momba ny angovo azo avaozina sy fampahafantarana ho an’ny mpianatra natao tamina sekoly miisa 3 ary Lisea miisa 3 teto Nosy Be.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *