Iraky ny CVF
Tontosa ny dinika momba ny angovo
❇️ Androany 21 Jona 2024, no anjaran’ny sehatry ny angovo. Tontosa teny amin’ny Ministeran’ny Toekarena sy Fitantanam-bola (MEF) Antaninarenina, ny fivoriana niarahana tamin’ireo Iraka avy amin’ny Sekretaria « Vulnerable Twenty » (V20) eo anivon’ny « Climate Vulnerable Forum » (CVF). Fihaonana tamin’ny tompon’andraikitra eto anivon’ny Ministeran’ny Angovo sy ny Akoranafo (MEH) notarihin’ny Minisitra Atoa JEAN-BAPTISTE Olivier.
✳️ Izao dia tafiditra anaty dinika savaranonando momba ny fitadiavantsika fanohanana amin’ny fananganana drafitrasa hoenti-miady amin’ny voka-dratsy ateraky ny fiovaovan’ny toetry ny andro, na « Climate Prosperity Plan » (CPP). Hatramin’ny 24 Jona izao no hamitan-dry zareo vahiny an’ity iraka voalohany ity eto amintsika.
✅ Ho an’ny sehatry ny angovo, dia efa miroso tanteraka anaty fampiroboroboana ny fampiasana ny angovo azo havaozina isika eto Madagasikara. Anisan’ny tombony ho antsika izany, ao anatin’ny fandraisana anjara amin’ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny ady amin’ny fiovaovan’ny toetry ny andro.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *