Angovo azo avy amin’ny rano
Hanampy antsika Indonezia
💦Ny Kaominina Ivony, ao Ambositra, Faritra Amoron’i Mania no anisany voafidy hananganana tobim-pamokarana herinaratra mandeha amin’ny rano, hiarahana amin-dry zareo Indoneziana misahana ny « South-South and Triangular Cooperation in Decentralised Renewable Energy » (SSTC DRE) Madagasikara. Anisan’ny mpanohana ny GIZ PERER. Ny 1 hatramin’ny 4 Septambra 2024, mandritra ny « Forum Asie/Afrique » hatao any Bali, no hanatontosana ny fanaovan-tsonia ny fiaraha-miasa telo tonta, eo amin’i Madagasikara, Alemana, ary Indonezia.
✳️ Mialoha izay, dia ny 5 Jolay izao no hanolorantsika ny antotan-taratasy mirakitra ny ambaindainy ho an’ny Tetikasa. Nanome toky ny GRET fa hiantoka ny lafiny fananganana an’ity tobim-pamokarana herinaratra mandeha amin’ny rano ity sy ny fitaterana herinaratra (génie civil, aménagement du barrage, centrale hydroélectrique et réseau électrique). Ry zareo Indoneziana kosa no mandray an-tanana ny fitaovana (turbine et accessoires) ary ny fampidirana herinaratra ho an’ireo mponina manodidina ny toerana hananganana ny fotodrafitrasa.
❇️ Nifarana ny 21 Jona 2024 teny amin’ny « Le Centell Hotel & Spa » Antanimena, ny iraka notontosain’ireo delagasiona avy amin’ny SSTC DRE teto amintsika nandritra ny 12 andro. Nandritra ny lahateny famaranana, dia nohamafisin’ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Angovo sy ny Akoranafo (MEH) Atoa ANDRIANTSOA Thierry, fa laharam-pahamehana ho an’ny Fanjakana Malagasy, ny fampiroboroboana ny sehatry ny angovo azo havaozina, sy ny fampisitrahana herinaratra ny tontolo ambanivohitra

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *