Fitsinjovana ny maha-olona
Fivoriana momba ny CPR
✅ Ho fitsinjovana ny maha-olona sy ho fanomanana ny fisotroan-dronono ho an’ireo mpiasa eo anivon’ny rantsamangaika amin’ny Ministeran’ny Angovo sy ny Akoranafo, dia nisy ny fivoriana niarahana tamin’ny solontena avy amin’ny JIRAMA, OMH, ADER, ORE ary ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Fitatanam-bola (MEF), androany 28 Jona 2024 izay notontosaina teto amin’ny « Amphithéâtre » Ampandrianomby . Fampahafantarana ireo izay mety ho tombotsoa sy ireo dingana rehetra tokony harahana amin’ny fidirana ho mpikambana amin’ny « Caisse de Prévoyance et de Retraite » (CPR) ho an’ireo rantsamangaika no lahadinika.
✳️ Tanjona ny hahafahan’ireo mpiasan’ny rantsamangaika misitraka feno ny fisotroan-dronono tahaka ireo mpiasam-panjakana.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *