Notanterahina teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha ny Alarobia 3 Jolay 2024 ny Filan-kevitry ny Minisitra izay notarihin’ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara Atoa Andry RAJOELINA ary natrehin’ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta, Atoa NTSAY Christian sy ireo Minisitra isan-tokony.
💡Ho an’ny sehatry ny angovo , nankatoavin’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny fandraisan’ny Fanjakana ny hetra sy haban-tseranana amin’ny fanafarana ireo fitaovana ilaina amin’ny famatsiana ireo tobim-pamokarana herinaratra mandeha amin’ny herin’ny masoandro manana tanjaka 50 MW ho an’ny  »hybridation » an’ireo tobim-paritry ny JIRAMA  » Projet Parcs Solaires  » izany dia mikasika ny fandefasana ny andiany faha-20 hatramin’ny faha-23 .
✅ Nanamafy ny Filohan’ny Repoblika fa tokony arahina maso akaiky dia akaiky ny fametrahan ireo  » parcs solaires » satria tratra ny fanamby tamin’ny fahatongavan’ny fitaovana ka mila hafainganina ny fametraha azy . Isaky ny andro , na herinandro , na volana izay mandalo dia misy foana ny vola mivoaka amin’ny firenena mahakasika ny famatsiana angovo ho an’ny mpiray tanindrazana .
✳️ Ho an’ny asa izay iarahan’ny Ministeran’ny Angovo sy ny Akoranafo sy ny Ministeran’ny Toe-karena sy Fitantanam-bola,
Nankatoavin’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny fandraisan’ny Fanjakana Malagasy an-tanana ny hetra sy haban-tseranana amin’ny fanafarana ireo fitaovana ilaina amin’ireo tetikasa « Phase 3B » ho fanomezana herinaratra tanàna miisa 38 amina Faritra miisa 9 eto Madagasikara. Marihina fa izao fametrahana ny tetikasa voalohany izao ihany no anekena ny fandraisan’ny Fanjakana ny hetra sy haba izao .
▶️Nanao fanamarihana ny Filohan’ny Repoblika fa mbola mila ezaka maro ny fametrahana ny  » Transition Energétique  » eto Magasikara ary miantso sahady ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina izany , mba hahafahantsika mampihena ny vidin’ny herinaratra manerana an’i Madagasikara .
❇️ Nankatoavina ihany koa ny fandraisan’ny Fanjakana Malagasy an-tanana ny hetra sy haban-tseranana amin’ny fanafarana ireo fitaovana ilaina amin’ny tetikasa angovo azo havaozina sy ny fanomezana herinaratra ny tontolo ambanivohitra , tetikasa Jiro Taratra .

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *