Fanoitra ho amin’ny fampandrosoana ny Akoranafo
▶️ Matetika, vao miresaka angovo dia ny herinaratra avy hatrany no mby an-tsain’ny besinimaro amin’ny ankapobeny. Miray dia ao koa nefa ny lafiny akoranafo.
✅ Porofon’izany ny fitsidihana ara-pomba fanajana teto Ampandrianomby androany 15 Avrily 2024, nataon’ny delegasiona izay notarihin’ny tompon’andraikitra voalohany amin’ny Vondrona « Rubis Energie » Atoa Christian COCHET, tamin’ny Minisitry ny Angovo sy ny Akoranafo (MEH) Atoa JEAN-BAPTISTE Olivier.
🤝🏻 Lahadinika tamin’izany ireo asa sy tetikasa eo amin’ny sehatry ny akoranafo : anisany ny fanafarana sy fitsinjarana solika sy entona fandrehitra, ny tetikasa vaovao fananganana toby fandraisana sy fitehirizana entona fandrehitra ao Toamasina, ankoatra ny efa misy any Amborovy (Mahajanga) sy etsy Ambohidratrimo. Hampitombo ny tahiry no tanjona.
🔶Voaresaka ihany koa ny « cuisson propre » na ny fahandroana sakafo amin’ny alalan’ny angovo madio ho fiadiana amin’ny fahapotehin’ny ala.
❇️ Nanome toky ny mpiara-miombon’antoka fa vonona mandrakariva hifanome tanana amin’ny tetikasa isan-karazany hampiroboroboana ny sehatry ny Akoranafo eto Madagasikara.
Marihina fa anisan’ny mandrafitra ny Vondrona « Rubis Energie » ohatra, ny orinasa « Vitogaz », ny « Galana Distribution », ny « Galana Raffinerie » .

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *