Fanitarana sy fanamafisana MT / BT
▶️ Ilain’ny daholobe ny asa fanitarana sy fanamafisana ny tambazotra fizaràna herinaratra an-tanan-dehibe sy ny tontolo ambanivohitra manerana ny Nosy. Ny  »moyenne tension » (MT) sy ny  » basse tension » (BT).
✅ Tafiditra ao anatin’ny Tetikasa « Least Cost Electricity Access Development » (LEAD), iarahana amin’ny Orinasa JIRAMA ary tohanan’ ny Banky Iraisam-pirenena (BM).
⭐Didim-panjakana noraisina nandritra ny Filan-kevitry ny Minisitra, natao ny Alarobia 22 Novambra 2023 teny amin’ny Lapam-panjakana eny Mahazoarivo. Miara-misalahy ny Ministeran’ ny Angovo sy ny Akoranafo (MEH) sy ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola (MEF).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *