Fampidirana herinaratra amin’ny tontolo ambanivohitra
Tetikasa amin’ny angovo azo havaozina hiarahana amin’ny KfW
✍🏽Tetikasa fampidirana herinaratra amin’ny tontolo ambanivohitra, amin’ny alalan’ny fampiasana angovo azo havaozina no hatsangana, ka tsara toerana amin’ny safidy tokony hisitraka izany ny ao amin’ny Helodranon’i Antongil, Distrikan’i Maroantsetra Faritra Ambatosoa. Vita sonia androany 18 Jona 2024 teto amin’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola (MEF) Antaninarenina, ny fifanarahana famatsiam-bola mitentina 18 tapitrisa euros, izay fanampiana (don) avy amin’ny Repoblika Federalin’i Alemana, amin’ny alalan’ny KfW « Kreditanstalt für Wiederaufbau » (Etablissement de crédit pour la reconstruction).
❇️ Anisan’ny ho voasahana anaty Tetikasa, ny fanatsarana ny tambazotra fitaterana herinaratra efa misy, ny fananganana tobim-pamokarana herinaratra madinika (mini-réseaux) mandeha amin’ny rano na ny masoandro, ary ny fizaràna fitaovana mandeha amin’ny masoandro (kits solaires) ho an’ireo toerana tena lavitra. Tokantrano miisa 66.360 no hisitraka herinaratra amin’ny alalan’ity Tetikasa ity, izay hoentina ihany koa hiarovana ny tontolo iainana, satria entona ratsy milanja 8.000 taonina isan-taona no tsy ho lasa anaty tontolo iainana vokatr’izany.
✳️ Tanjona ny hampitombo avo roa heny ny famokarana sy ny taham-pisitrahana herinaratra eto Madagasikara, amin’ny alalan’ny angovo madio, maharitra sy amin’ny vidiny takatry ny besinimaro, araka ny nambaran’ny Minisitry ny Angovo sy ny Akoranafo, Atoa JEAN-BAPTISTE Olivier, nandritra ny lahateniny. Zava-dehibe tokoa ho an’ny Fitondram-panjakana Malagasy ny lafiny fampidirana herinaratra amin’ny tontolo ambanivohitra, izay misy ny 75 % amin’ny mponina. Hananantsika avokoa ireo akora fototra, dia ny masoandro, ny rano ary ny rivotra. Tsy hisy Distrika ho adino ao anaty fanatanterahana ny Politika Ankapoben’ny Fanjakana (PGE) izay miorina amin’ny andry telo lehibe, dia ny maha-olona sy ny fampiofanana arak’asa, ny fampiroboroboana ny orinasa sy ny famoronana asa, ary ny fahaiza-mitantana sy ny ady amin’ny kolikoly.
✅ Nanatontosa ny fanaovan-tsonia androany, ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola, Rtoa RABARINIRINARISON Rindra Hasimbelo, ny mpiandraikitra ny kitapombola eo anivon’ny KfW, Rtoa Dorothée HONAUER ary ny Tonia Mpanatanteraka mpisolo toerana (SE p.i.) eo anivon’ny ADER, Atoa VANOMARO Joelinet. Tonga nanome voninahitra ny fotoana, Rtoa « Chargée d’Affaires » eo anivon’ny Masoivohon’ny Repoblika Federalin’i Alemana eto Madagasikara, Atoa Solontenan’ny GIZ PERER, ary ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *