COP 28
💡Madagasikara milofo amin’ny angovo madio sy maharitra
✳️« Madagasikara miady ho an’ny taranaka, amin’ny fiovaovan’ny toetrandro « . Mazava ny lohahevitra entintsika miatrika ny COP 28 atao any Dubai hatramin’ny 12 Desambra 2023. Ho an’ny sehatry ny angovo, dia lalan-kizorana sy ezaka ahitam-bokany ny firosoantsika amin’ny angovo azo avaozina.
▶️Hilofosana ny fampiasana angovo madio sy maharitra eto Madagasikara.
🔆Nivoitra nandritra ny fandraisantsika anjara tamin’ny famelabelaran-kevitra sy fifanakalozana nandritra ny hetsika « Energy Day » ny 6 Desambra 2023 :
– Ny momba ny rafitra famatsiam-bola isan-karazany ho fampiroboroboana ny angovo madio sy maharitra eto Madagasikara,
– Ny fampahafantarana ireo asa fampisitrahana herinaratra toy ny vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny Fanjakana Malagasy sy ny sehatra tsy miankina (3P),
– Ny tontolon’ny angovo azo avy amin’ny akora biolojika sy ny tetikasa « clean cooking », hiarovana ny ala sy hialana amin’ny fampiasana arina fandrehitra (charbon de bois)
✅Manana anjara toerana goavana ny sehatry ny angovo amin’ny ady amin’ny fiovaovan’ny toetrandro. Firenena manana fahafahana betsaka ara-boajanahary amin’ny famokarana angovo azo avaozina i Madagasikara. Ohatra : ny masoandro 🌞mandavan-taona, ny rivotra 🌪️, ny riandrano maro 💦sns, izay miandry fotsiny ho trandrahana araka ny tokony ho izy.
⭐Nisolo tena antsika nandritra ny dinika omaly, ny delegasion’ny Ministeran’ny Angovo sy Akoranafo (MEH) tarihin’ny Sekretera Jeneraly Atoa Thierry ANDRIANTSOA, notronin’i Rtoa Dina RAZAFIMAHATRATRA (DEE), ary Atoa Kenny Marco FIDIARISON (DPEBIO).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *