Asa maika hatao ao anatin’ny 100 andro ho an’ny sehatry ny angovo 💡
▪️ Laharam-pahamehana ny ady amin’ny fahatapatapahan’ny herinaratra
▪️ Hatomboka ny fananganana ireo tobim-pamokarana herinaratra azo avy amin’ny masoandro (parcs solaires) ho an’ireo Distrika miisa 47, ary ho tohizana hatramin’ny volana Jona 2024 izany
▪️ Hirosoana ny fanamboarana ny foibe famokarana angovo azo avy amin’ny rano (centrale hydroélectrique) Sahofika sy Volobe
▪️ Himasoana ny fanomezana fitaovam-pahazavana azo avy amin’ny masoandro (kits solaires) ho an’ny tokantrano miisa 4 tapitrisa tokony hotratrarina ao anatin’ny herintaona, sy ny fametrahana jiro (lampadaires) mandeha amin’ny herin’ny masoandro hanazava ny tanàna sy amin’ny fidirana ny tanàn-dehibe rehetra manerana ny Nosy
▪️ Tohizana ny famokarana sy fivarotana herinaratra ataon’ny tsy miankina, amina Kaominina efa voafaritra mialoha, araka ny fomba fiasa vaovao apetraka miaraka amin’ny Banky Iraisam-pirenena
▪️ Atao ny fametrahana sy fampandehanana ny toby famokarana angovo (centrale thermique) ao Ambohimanambola, ahafahana mahazo herinaratra manana tanjaka 105 MW eto Antananarivo. Efa an-dalana ny fanatanterahana ny tetikasa ankehitriny ka kendrena ho vita ao anatin’ny fotoana faran’izay haingana
✳️ Nanome toromarika manokana Andriamatoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, ny hampidirana ao anatin’ny asa maika tsy maintsy hatao, ny fanatsaharana fangatahana tanim-panjakana, noho ny fitomboan’ny kolikoly mitarika halatra tanin’olona ao anatin’izany, ka handinika ny hanamafisana ny didy aman-dalàna ilaina ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny, tarihin’ny Ministeran’ny Fitsarana.
✅ Nankatoavin’ny Filan-kevitry ny Minisitra izay notanterahina ny Alarobia 24 Janoary 2024 teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha ihany koa fa :
▪️ Raisin’ny Fanjakana Malagasy an-tanana ny fandoavana ny hetra sy ny haban-tseranana amin’ny fanafarana entana avy any ivelany, mikasika ny fampidirana ireo fitaovana ilaina amin’ny fananganana ny foibe famokarana angovo amin’ny herin’ny masoandro manana tanjaka 50 MW hampiasain’ny orinasa JIRAMA , ao anatin’ny tetikasa « Projets parcs solaires ».

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *