Angovo azo havaozina
Atrikasa momba ny fahandroana sakafo avy amin’ny angovo madio
✳️ Goavana ny fanamby apetraky ny Fanjakana Malagasy ho fampandrosoana ny seha-pihariana amin’ny alalan’ny fampiroboroboana ny angovo azo havaozina eto Madagasikara. Nisokatra androany 8 Jolay 2024 eto amin’ny « Le Pavé » Antaninarenina, ary haharitra hateloana, ny atrikasa miompana amin’ny fandrindrana stratejika mikasika ireo fomba fahandroana sakafo amin’ny angovo madio karakarain’ny Fikambanana « Madagascar Clean Cooking Initiative » (MCCI) .
✅️ Drafitra mazava no hapetraka eo amin’ny sehatry ny fahandroana sakafo amin’ny angovo madio (cuisson propre) ho fanatrarana ny ODD7.
▶️ Misy araka izany ny fanangonan-kevitra eo amin’ireo mpisehatra rehetra izay mikambana ao amin’ny MCCI, iarahan’ny Ministeran’ny Angovo sy Akoranafo ( MEH), amin’ny Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fampandrosoana Lovainjafy (MEDD) ary ny ONUDI. Ho atolotra eo anivon’ny Filan-kevitry ny Governemanta ny antontan-taratasy izay hivoitra amin’ny faran’ny atrikasa.
✴️ Nanamafy ny Tale misahana ny Fampiroboroboana ny Famokarana Angovo azo avy amin’ny Akora Biolojika (DPEBIO), Atoa FIDIARISON Kenny Marco Louis, fa ny fiaraha-mientan’ny Fanjakana sy ny sehatra tsy miankina (3P) no afaka hanatrarana ny tanjona, hampitombo ho 20,1% ny fampiasana fomba fahandroana sakafo amin’ny angovo madio hatramin’ny taona 2030 .
🟫 Anisan’ny tonga nanatrika ny atrikasa ihany koa ny Sekretera Jeneraly eto anivon’ny Ministeran’ny Angovo sy ny Akoranafo, Atoa ANDRIANTSOA Thierry, sy ny Tale Jereralin’ny Angovo sy ny Akoranafo, Atoa RAMIANDRASOA Sambatra.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *