Angovo azo avaozina:
#️⃣ Distrika 32 hahazo « parc solaire »
▶️ Izao no fotoana hirosoan’i Madagasikara amin’ny fiovana, ampiasana angovo azo avaozina sy madio (transition énergétique). Distrika miisa 32 manerana ny Nosy no hananganana tobim-pamokarana herinaratra avy amin’ny herin’ny masoandro (parc solaire) . « Hybridation » na fampiarahana ny « centrales thermiques » amin’ny « centrales solaires » no hatao.
➡️ Tanjona ny : hialana tsikelikely amin’ny fampiasana solika mavesatra (HFO) amin’ny famokarana herinaratra azo avy amin’ny angovo azo avaozina, ny hampiakatra ny tahan’ny ny vahoaka misitraka herinaratra amin’ny vidiny mora, araka ny vina napetraky ny Fitondram-panjakana tarihin’ Atoa Filoham-pirenena Malagasy, ao anatin’ny Velirano faha-2. Ny Banky Iraisam-pirenena (Banque Mondiale) no mamatsy vola ny asa. Mitentina 400 tapitrisa Dolara ny famatsiam-bola amin’ny alalan’ny tetikasa DECIM.
✔️ Ireto izany no hanampy ireo tobim-pamokarana herinaratra avy amin’ny masoandro miisa 46 voafaritra teo aloha, ka hitotaly 78 ny isany manerana ny Nosy. Hanome 27 MW izy 32 ireto raha 50 MW ny avy amin’ireo toby 46 voalohany.
📸 Ho fampatsiahivana, dia avoaka eto ankilany, ny sary maneho ireo tobim-pamokarana herinaratra avy amin’ny herin’ny masoandro miisa 46.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *