Angovo azo avaozina :
🔆Hampitombo ny famatsiam-bola ireo mpiara-miombon’antoka
✳️Hilofosana ny famokarana angovo azo avaozina eto Madagasikara. Mitovy ny tadin-dokanga eo amin’ny Ministeran’ny Angovo sy Akoranafo (MEH) sy ireo mpiara-miombon’antoka (PTF). Tontosaina eto Nosy Be androany 21 Oktobra sy rahampitso 22 Oktobra ny hetsika « Athari Workshops Africa » karakarain’ny Ben.MG ary eo ambany fiahian’ny MEH. « Famatsiam-bola ho an’ny angovo maitso » no lohahevitra mandritra ny dinikasa. Nisolo tena an’Atoa MEH, ny Sekretera Jeneraly, Atoa Thierry ANDRIANTSOA notronin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny.
🟢Mandritra ny 2 andro, dia lahadinika maro miompana amin’reo seha-pamokarana angovo azo avaozina no hifanakalozana miaraka. Ohatra ny Lalàna mifehy ny famokarana herinaratra (CODELEC), ny hanampiana ny famatsiam-bola amin’ny famokarana angovo azo avaozina, ny tetikasa « clean cooking » izay miompana amin’ny fiovan’ny isan-tokantrano hampiasa angovo azo avaozina amin’ny fandrahoan-tsakafo. Ohatra ny angovo azo avy amin’ny akora biolojika, ny « éthanol ». Tanjon’ny MEH ny hanampy ireo PTF amin’ny alalan’ny fanamorana ireo pitsopitsony momba ny famokarana angovo azo avaozina eto Madagasikara. Laharam-pamahena ny fanatontosana ny vina faha-7 an’ny Firenena Mikambana : « fampisitrahana angovo maharitra sy maoderina ho an’ny daholobe, amin’ny sandany mora ».
▶️Ho an’ny rahampitso, dia hisy ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa sy ny tsoa-kevitra famaranana ny hetsika, ho fampiroboroboana ny fiaraha-miasa eo amin’ny Fanjakana sy ny sehatra tsy miankina (3P).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *