𝐌𝐄𝐇 – 𝐅𝐢𝐟𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚𝐢𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐫𝐚𝐢𝐬𝐚𝐦-𝐩𝐢𝐫𝐞𝐧𝐞𝐧𝐚
Fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ireo mpiaramiombon’antoka iraisam-pirenena sy ny Minisiteran’ny Angovo sy ny Akoranafo.
Nandray ny masoivohon’ny vondrona Eropeana izay notarihin’I Ramatoa Isabelle DELATTRE ny Minisitry ny Angovo sy ny Akoranafo, Solo ANDRIAMANAMPISOA, ny Alarobia 15 marsa 2023. Fitsidihana ara-pomba ofisialy izay nahafahana niresaka ny mahakasika ny tetik’asa iarahan’ny roa tonta miasa toy ny PRIRTEM I sy II. Tao anatin’izao fitsidihana ara-pomba fanajana izao no niresahana ny ho fiaraha-miasa sy hitondrana fanampiana mitentina 8 tapitrisa Euro mahakasika ny fampisitrahana jiro any ambanivohitra izay tafiditra tanteraka ao anatin’ny Velirano faha 2 ny Filoha Andry Rajoelina amin’ny alalan’ny AFD na ny Agence Française de Développement.
Ny Alarobia 15 marsa 2023 io ihany koa no tonga nanatanteraka ny fitsidihana ara-pomba fanajana ny Masoivohon’i Indonezia izay notarihin’Andriamatoa Benny Siahaane.
Izao fitsidihina ara-pomba ofisialy misesy izao dia midika fa vonona ireo vondrona iraisam-pirenena hanohana ny fandaharan’asan’izao fitondrana izao izay tarihin’ny Filoha Andry RAJOELINA indrindra ny fampiroborobona ny sehatry ny angovo.
Tsara ny manamarika fa efa noraisin’Andriamatoa Minisitra, Solo ANDRIAMANAMPISOA, ihany koa ny Talen’ny Tetikasa eo anivon’ny GIZ PERER Carlos Miro. Tetik’asa maro manodidina ny herinaratra eny ambanivohitra no tena hiasan’ity sampana avy any Alemana ity ka hiarahany amin’ny minisitera.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *